Vad är factoring?
 

Factoring, eller fakturabelåning, som är en mer relevant beteckning, är en finansieringsform som används i hela världen som ett alternativ till kredit i bank. Företagens behov av att på ett snabbare och informellare sätt förstärka sin likviditet har lett till att branschen idag i Sverige omsätter flera hundra miljarder kronor per år.

Factoring används av i första hand mindre och medelstora företag som under en viss tid behöver förstärka sin likviditet vid t.ex. investeringar och företagsförvärv. Även nybildade företag som är i tillväxtskede har ofta behov av tillskott i kassan.

Undersökningar har visat att kundernas främsta argument för factoring oftast är den enkelhet med vilket krediten beviljas och snabbheten i utbetalningen. Det har också framkommit att många kunder som en gång provat factoring gärna fortsätter att utnyttja denna finansieringsform.

 

 

 

Välkommen till finanshuset.se
det personliga factoringbolaget

 

   

 

 

 

 

 

 

Avestagatan 29
Box 8318
163 08  SPÅNGA
info@finanshuset.se

Tel:08- 362527
Fax:08- 7602195